Ana Sayfa
Genel

Genel

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

·         Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

·         Bütçeyi hazırlamak,

·         Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,

·         Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

·         Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

·         Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

·         Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

·         Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

·         İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.